Ser

iously duurzaam

Seriously duurzaam

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in onze bedrijfsvoering. Zo houden wij ons dagelijks bezig met het minimaliseren van onze impact op het milieu en dragen zo ons steentje bij aan een duurzame wereld voor deze én de komende generaties. Wij investeren daarom in duurzame oplossingen om ons energie- en plasticverbruik te reduceren.

Zo telen wij sinds begin 2020 elektraneutraal middels zo’n 350 zonnepanelen. Daarnaast telen wij maximaal biologisch met minimale inzet van toegestane gewasbeschermingsmiddelen, zetten we in op een zo efficiënt mogelijk transport, scheiden we strikt ons bedrijfsafval en hebben we oog voor duurzame ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen en daarmee voor de reductie van plastic.

Ser

iously Transparant

Seriously Transparant

Bij Prins Orchidee hechten we waarde aan de kwaliteit van onze bloemen, arrangementen, werkomstandigheden en onze ecologische voetafdruk. Deze hoge standaard op het gebied van mens en milieu eist voortdurende inspanning.

Om deze inzet zo transparant als mogelijk te maken, beschikken wij over diverse certificaten, zoals GlobalG.A.P. GRASP en Chain of Custody, MPS GAP en MPS A+. Bovendien zijn wij deelnemer van MPS-ProductProof, waarmee we productzekerheid op het gebied van gewasbescherming kunnen bieden.

Alt

ijd verbeteren

Altijd verbeteren

Het is onze missie om continu te blijven verbeteren en innoveren. Momenteel ligt onze focus op een verdere minimalisering van het gebruik van plastic gedurende het productieproces tot en met het eindproduct. Daarnaast verkennen we nieuwe en aanvullende mogelijkheden voor het scheiden van ons bedrijfsafval.